22 marca, 2019

Pasja šola – Prijavnica

Starost psa v mesecih
V kolikor se ne vpisujete v osnovni tečaj (Pasji vrtec) prosimo, da navedete do sedaj opravljene tečaje oziroma predznanja psa in vodnika. V kolikor ima vaš pes specifične vedenjske težave, jih prosimo navedite.
Potrjujem, da dovoljujem Društvu SAR.SI (v nadaljevanju SAR.SI), da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR - 2016/679, slovenska različica: http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da SAR.SI ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni, in da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.
Soglašam, da upravljalec osebnih podatkov, Društvo SAR.SI, koristi navedene osebne podatke za obveščanja o aktivnostih Društva SAR.SI in dogodkih (usposabljanja, prireditve, druge aktivnosti za javnost), ki potekajo v organizaciji Društva SAR.SI.