27 decembra, 2016

Enota reševalnih psov

Reševanje ni hobi, je način življenja.

Enota reševalnih psov, ki sedaj deluje v okviru samostojnega Društva SAR.SI  je bila ustanovljena leta 1994.  Sprva je delovala pod okriljem kinološkega društva Agility Ilirija. Vadbeni prostor smo imeli na Iliriji v Šiški. Šest let je enota delovala na utesnjenem poligonu Ilirije skupaj z agility sekcijo. Že takrat smo dosegali vidne rezultate in se uvrščali v državne, regionalne in mestne enote reševalnih psov.

Zaradi boljših pogojev vadbe smo leta 1999, v dogovoru s KD Šmarna gora – Tacen, začeli uporabljati za vadbo poslušnosti in vadbo premagovanja ovir njihov poligon v Šmartnem pod Šmarno goro. Enota reševalnih psov je imela tam občutno boljše pogoje za delo. Poleg samega poligone je za delo enote reševalnih psov primerna tudi okolica poligona, nudi idealne pogoje za vaje iskanja pogrešanih oseb na terenu.

Zaradi prenehanja delovanja KD Šmarna gora-Tacen, smo se leta 2014 prestavili pod okrilje KD Barje, kjer smo svojo dejavnost še tudi naprej izvajali pod imenom ERP Šmarna gora.

Konec leta 2018 smo se odločili, da se osamosvojimo, saj naš fokus predvsem na reševalsko dejavnost ni bil popolnoma skladen s cilji društva, kjer so nas sicer lepo sprejeli. Tako od začetka leta 2019 enota reševalnih psov deluje v okviru lastnega društva – Društva SAR.SI, v katerem se lahko osredotočamo predvsem na svoje reševalsko delo. Kot pove naslov – reševanje ni hobi, je način življenja.

Enota reševalnih psov SAR.SI deluje v lokalnem, regionalnem, državnem in tudi mednarodnem okolju.

Področja delovanja Enote reševalnih psov

Sami treningi psov v naši enoti so razdeljeni na štiri področja delovanja:
– iskanje pogrešanih oseb v naravi,
– iskanje zasutih ponesrečencev v ruševinah,
– iskanje ponesrečencev v snežni plazovini.

Naše pse usposabljamo tudi pri vajah poslušnosti in vajah premagovanja ovir.

Usposabljanje reševalnih psov je delo, ki zahteva nenehno delo in čim večjo raznovrstnost. Zato se naši vodniki udeležujejo treningov, izpitov, vaj in preizkušenj po celotni Sloveniji in pogosto tudi v tujini.

Usposabljanje vodnikov

Vodniki reševalnih psov pa se vzporedno usposabljamo tudi iz znanj :
– prva medicinska pomoč,
– prva veterinarska pomoč,
– poznavanje nevarnosti v ruševini,
– poznavanje nevarnosti v gorah in plazovih,
– orientacija, topografija in GPS ter gibanje po terenu,
– uporaba vrvne tehnike,
– uporba sistema zvez za komunikacijo ZA-RE.

Poleg teh znanj za naše člane pripravljamo tudi redna usposabljanja, preko katerih jih pripravljamo na realne iskalne akcije in skrbimo, da se stalno nadgrajuje nabor znanj, ki so potrebna za učinkovito in zanesljivo delo.

Povezovanje z ostalimi organizacijami.

Temeljna znanja vodniki pridobivajo v  organizaciji komisije za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije , preko katere smo vključeni tudi v sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji. Vsi člani so tudi člani Društva ERPS, preko katerega se lahko udeležujemo dodatnih usposabljanj doma in v tujini ter, preizkušenj v okviru mednarodne organizacije reševalnih psov IRO (International Rescuedog Organisation).